Преди да тръгнете

Планирате ли да работите в Швеция? Добре дошли! Но не забравяйте, че има работодатели, които могат да Ви експлоатират посредством трафик/трафикинг на хора.

Construction workers on scaffolding.


Before you go - work safely in Sweden

В това видео ще получите ценни съвети от хора от България, Полша, Румъния и Украйна, които вече са се установили в Швеция.

Предлагат се субтитри на български език.

 

Какво трябва да премисля, преди да започна работа в Швеция?

 • Запознайте се с пазара на труда в Швеция и нивото на заплатите. Прочетете повече за пазара на труда в Швеция тук на сайта шведската Държавна Агенция по заетостта: Да работим в Швеция -  Arbeta i Sverige - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) и тук на сайта Да бъдеш нает на работа - Being employed | Informationsverige.se.

 • Имате ли приятели или семейство в Швеция или някаква мрежа от познати, които биха могли да Ви помогнат, ако срещнете проблеми/затруднения?

 • Има ли държавни служби по заетостта във Вашата страна, които предлагат подобни работни места? Не забравяйте, че това често е по-безопасно от намирането на работа чрез социални медии, роднини или приятели.

 • Знаете ли името на работодателя, местоработата и адреса? Можете ли да намерите някаква информация за работното място или вашия работодател онлайн? Колкото повече информация е налична, толкова повече тя може да Ви помогне да вземете информирани решения относно предложението за работа.

 • Подписали ли сте договор на разбираем за Вас език и разбирате ли съдържанието на това, което подписвате?

Вашите права като работник/трудещ се в Швеция

 • В Швеция никога не е необходимо да приемате насилие, заплахи и малтретиране на работното си място от страна на работодателя или Вашите колеги.

 • Като работник/трудещ се, Вие винаги имате трудови права на работното си място, които трябва да се спазват от страна на Вашия работодател – дори ако шведският закон гласи, че работодателите не могат да наемат работници без разрешителни за работа. Свържете се с/със Профсъюзния/Синдикалния център за лица без документи, ако имате нужда от помощ относно трудовите права на Вашето работно място: http://www.fcfp.se/

 • Вашите работодатели трябва винаги да гарантират Вашата безопасност на работното място и Вие трябва да получавате информация за работната среда, оборудването и разпоредбите.

 • Нормалното работно време в Швеция е 40 часа на седмица. Ако работите повече от това, Вашият работодател трябва да ви компенсира. Извънредният труд винаги изисква Вашето съгласие.

 • Не трябва да работите цяла седмица без почивни дни/време за почивка и възстановяване. Почивните дни не трябва да се удържат от заплатата Ви.

 • Трябва да имате налице писмен договор и от Вас не трябва да се очаква да извършвате работа, за извършването на която не сте се съгласили или която не е записана в договора.

 • В свободното си време (извън работата) Ви е позволено да се движите свободно и да правите каквото пожелаете.

 • Като работник/трудещ се имате право да членувате в профсъюз в Швеция.

 • Можете да прочетете повече за това как се работи в Швеция тук на сайта шведската Държавна Агенция по заетостта: Да работим в Швеция - Arbeta i Sverige - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) и тук на сайта Да бъдеш нает на работа - Being employed | Informationsverige.se.

Информация за деца

 • Има определени правила, ако работещият е под 18 години. Никой под 18 години няма право да работи дълго време/продъбжителни часове, нито да работи през нощта или да извършва опасна работа. Работата не трябва да пречи на училището. Деца под 13 години не бива изобщо да работят, освен с някои много ограничени изключения. Деца между 13 и 15 години могат да имат работа, която е много лека и безопасна. Деца на 16 или 17 години могат да извършват нормална работа, ако работата не е опасна. Ето повече информация за непълнолетни лица/ младежи, работещи в Швеция: https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/the-employers-responsibility-for-the-work-environment/for-employers-of-young-people-in-working-life/working-tasks-for-young-people/

 • Децата, които търсят убежище, нямат документи, притежават постоянно или временно разрешително за пребиваване, имат право безплатно да ходят на училище и да получават здравна помощ в Швеция. Децата, които са граждани на ЕС и са временно в Швеция, обикновено също притежават това право, но съществуват няколко изключения.

 • Всички деца имат право да помучат и помощ от страна на социалните служби.

Как може да изглежда трафикинг за принудителен труд?

- Трафик/трафикинг на хора може да означава, че някой използва и експлоатира Вас и Вашия труд при много лоши условия, за да печели от работата Ви.

- Работодателят взема Вашия паспорт, Вашето разрешение за пребиваване или други важни документи, които имате, и ги задържа у себе си.

- Трафикът на хора е нещо повече от само сексуална експлоатация и проституция. Голяма част от трафика на хора в Швеция и ЕС включва индивиди, използвани за трудова експлоатация. Понякога човек може да бъде експлоатиран за няколко цели едновременно. Запомнете, че продажбата на секс в Швеция не е престъпление, но купуването на сексуални услуги е незаконно.

- Вие сте притискани или изнудвани да извършвате работа, за която не сте дали съгласие, или работа, която не ви харесва, Вас ви заплашват с депортиране, работодателят казва, че ще Ви докладва на властите, ако не се подчините, или ще бъдете физически наранен. Можете да намерите повече информация относно разрешителните за работа и правото да останете в Швеция в сайта на Шведската миграционна агенция - Swedish Migration Agency: Working in Sweden - Swedish Migration Agency (migrationsverket.se).

- Работите много дълго време с много малко заплащане, живеете на работното място при лоши битови условия или живеете в претъпкан апартамент, плащан от работодателя, при лоши битаве условия.

- Работите с опасни задачи/поръчки или работите без подходящо оборудване и уреди, или извършвате работа, за която нямате нужното обучение/квалификация и Вашият работодател се опитва да Ви попречи да получите здравно обслужване, когато сте болен или наранен.

- От Вас се иска да изтеглите заплатата си в брой и да дадете дял от нея на Вашия работодател.

- От заплатата Ви се удържат пари за изплащане на дълг към Вашия работодател.

- Ако даден работодател иска да Ви експлоатира, то експлоатацията може да започне още във Вашата собствена страна, където Ви се предоставя невярна информация за работата и условията на труд. Процесът на експлоатация може да започне преди да влезете в Швеция. Дори преди да започнете работа, може да е налице трафикинг, ако някой има намерение да Ви експлоатира.

- В Швеция не е нормално да плащате пари, за да получите работа, трудов договор или разрешително за работа

Ако имате нужда от помощ

 • При спешни случаи позвънете на 112.

 • Полицията
  Подложени ли сте на натиск или насилие? Има налична помощ. Свържете се с полицията, за да съобщите за престъпление или да предоставите информация за престъпления. Телефонен номер +46 77 114 14 00.

 • Регионални координатори срещу проституцията и трафика на хора
  Регионалните координатори работят в социалните служби и имат специализирани познания по въпросите на проституцията и трафика на хора. Ако имате опит от проституция или сте били експлоатирани в трафик на хора, можете да се свържете с регионалния координатор за повече информация относно наличната подкрепа. Сайт относно Регионален координатор Regional coordinators | Swedish Gender Equality Agency (swedishgenderequalityagency.se)

 • Здравеопазване
  Ако имате нужда от медицинска помощ, молим, свържете се със здравния център в съответния регион. Служба „1177“ предоставя информация по въпроси за здравето и болестите и къде може да намерите съответна здравна помощ. Обадете се на националната медицинска консултация на телефон: +46 771-11 77 00. Службата е отворена 24 часа в денонощие. Så fungerar vården i Sverige – Как работи здравеопазването в Швеция – 1177 Så fungerar vården i Sverige – How healthcare works in Sweden - 1177

 • Шведската Държавна Агенция по заетостта
  Можете да потърсите работа по законен път на уебсайта на за търсене и предлагане на работни места на шведската Държавна Агенция по заетостта: Platsbanken - Sök lediga jobb - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se).

 • Шведската Агенция по миграционните въпроси
  Ако имате нужда от повече информация относно разрешителни за работа или други разрешения за пребиваване в Швеция, можете да прочетете на уебсайта на Агенцията по миграционните въпроси - Работа в Швеция - Шведска агенция по миграционните въпроси:  Working in Sweden - Swedish Migration Agency (migrationsverket.se). Можете също така да се свържете с Агенцията с въпроси относно различни разрешения: Свържете се с нас - Шведска агенция по миграционни въпроси Contact us - Swedish Migration Agency (migrationsverket.se).

 • Социални услуги
  Социалните служби носят крайната отговорност да гарантират, че хората получават подкрепата и помощта, от която се нуждаят. Винаги можете да се свържете със социалните служби за съвет. Съществуват и подкрепящи дейности, специализирани в проблемите на сексуалната експлоатация на деца, проституцията и трафика на хора в някои общини в страната.

 • Подкрепа на жертвите Швеция / Victim Support Sweden
  Жертва на престъпление ли сте? В „Подкрепа на жертвите в Швеция“/ Victim Support Sweden ще получите съвет и подкрепа. Телефон 116 006 или имейл/e-mail: fraga@boj.se
  Website: Home page - BOJ (brottsofferjouren.se)
  Уебсайт: Начална страница - Website: Home page - BOJ (brottsofferjouren.se)

 • Център за трафик на Сигурни убежища / Safe Havens
  Били ли сте експлоатирани от Вашия работодател и имате нужда от правна помощ? Свържете се с „Армията на спасението“ и техния „Център за трафик на хора в безопасни убежища“. Телефон: +46 739206817
  Електронна поща: safehavens@fralsningsarmen.se

 • Национална програма за подкрепа и подпомагане
  Сред гражданското общество съществува Национална програма за подкрепа, ръководена от Националната платформа срещу трафика на хора. Чрез Националната програма за подкрепа можете да получите подкрепа и помощ, ако сте станали жертва на трафикинг на хора. Така например, можете да получите помощ при организиране на настаняване, правен съвет и консултантска подкрепа. Можете да прочетете повече в уебсайта на Националната платформа за подкрепа на шведското гражданско общество срещу трафика на хора:  Swedish Platform Civil Society against Human Trafficking's website

 • Кръстопът / Crossroads
  Кръстопът/Crossroads е организация, предлагаща подкрепа относно миграцията и законо-дателството на ЕС, работата, набирането и общественото благосъстояние на граждани на ЕС и граждани на трети страни. Те също организират курсове и други дейности. Crossroads – råd och stöd för EU-medborgare | Stockholms Stadsmission (stadsmissionen.se)

 • Синдикален център на хора без документи
  Организацията е свързана с големите централни шведски профсъюзи и има за цел да помога на работници/трудещи се без налични документи на шведския пазар на труда: http://www.fcfp.se/


Посолства за контакт

Prostitution and human trafficking

Publication date: 10 November 2022

Last updated: 13 January 2023